Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Chương trình Teambuilding kết hợp Training (OE Teambuilding) của Công ty Pepsi

CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING - TRAINING
CỦA CÔNG TY PEPSI
ooooooooooooooooooooooooo
     - Chương trình Teambuilding kết hợp Training (OE Teambuilding) của Công ty Pepsi với sự tham gia của 30 quý anh chị là Cán Bộ Lãnh Đạo Quản Lý Khu Vực với sự đồng hành của Công ty Team Power tổ chức tại biển Hàm Thuận Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, tràn đầy cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng những thành viên tham dự. 

Công ty Team Power - Đơn vị tổ chức Teambuilding chuyên nghiệp

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Chương trình Teambuilding của Tập đoàn Motives

CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING
CỦA TẬP ĐOÀN MOTIVES
ooooooooooooooooooooooooo
     - Chương trình Teambuilding của Tập đoàn Motives với sự tham gia của gần 500 cán bộ công nhân viên với sự đồng hành của Công ty Team Power tổ chức tại biển Phan Thiết đã diễn ra thành công tốt đẹp, tràn đầy cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng những thành viên tham dự. 

Team Power - Professional Teambuilding & Event Company
Công ty Team Power - Đơn vị tổ chức Teambuilding & Sự Kiện chuyên nghiệp

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Phương pháp Giải Quyết Xung Đột - Bài học Teambuilding (Xây dựng Đội Ngũ) quan trọng

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
     Các Lãnh Đạo có trách nhiệm tạo ra một môi trường làm việc sao cho tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích nhân viên, cho phép họ đóng góp và phát triển. Trong công việc, bất đồng lẫn nhau là điều không thể tránh. Nếu những bất hoà đó xảy ra và tiến triển thành xung đột giữa các cá nhân, người Lãnh Đạo cần can thiệp ngay lập tức để duy trì lại sự cân bằng nơi làm việc.