Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Bí quyết lựa chọn thành viên lý tưởng cho team - Bài học Teambuilding quan trọng

BÍ QUYẾT LỰA CHỌN 
THÀNH VIÊN LÝ TƯỞNG CHO TEAM
ooooooooooooooooooooooooooo
     Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý là lựa chọn những thành viên phù hợp để thực hiện một dự án nào đó. 


     Sau đây là 5 lời khuyên giúp các sếp dễ xác định đúng người cho một nhóm lý tưởng: